Winkelwagen

 
 
 
 
 
Uw winkelwagen is leeg
 
Print deze pagina: Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op de website en alle folders van Tea Trends aantreft.

1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Tea Trends schriftelijk worden vastgelegd.

1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Tea Trends.

1.4 Tea Trends is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem

staan niet garant voor levering van producten.

1.5 De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij minstens 18 jaar is op de dag van bestelling. Tea Trends kan niet aansprakelijk

worden gesteld indien minderjarigen (-18 jaar) bestellingen plaatsen op haar website.

1.6 Tea trends is een handelsbenaming van Cubetrix Inc.

 

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met Tea Trends komt  tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden

naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

2.2 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en

product in orginele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max 10% van faktuurwaarde) ingehouden.

Het restant word teruggestort aan koper.

 

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op www.tea-trends.eu  zijn in euros en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.

3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

3.3 Producten blijven eigendom van Tea Trends tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

3.4 De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen

ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen.

3.5 Foto's, afbeeldingen en beschrijving (zoals jaartallen) op deze website kunnen afwijken van het geleverd product. 7

Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld en kan ook niet gebruikt worden om een einde te stellen aan de

aankoopovereenkomst.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via tea-trends.eu kan op de volgende wijze worden betaald:

Contante betaling (afhalen, bezorgen door Tea Trends tegen afgesproken tarief)

Overschrijving

PayPal (betalingskost: 3,5% van het totaal bestelbedrag) 

Visa/Mastercard (betalingskost: 3,9% van het totaal bestelbedrag)

 

4.2 De verzendkosten zijn gedeeltelijk voor rekening van de klant. Deze zijn:

ongeacht het bestelbedrag: € 6,00 per bestelling (Taxipost) en € 5,00 per bestelling (Kiala).

Alle bedragen zijn BTW inclusief.

 

4.3 Verzendkosten enkel geldig voor leveringen in België. Voor leveringen in Nederland en Luxemburg

gelden volgend tarief ongeacht het bestelbedrag: € 10 per bestelling.

Alle bedragen zijn BTW inclusief.

 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Tea Trends streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen

drie werkdagen te leveren.

5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

 

Artikel 6. Retourneren

6.1 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.2 )

6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.

6.3 Retournering is enkel mogelijk met orginele factuur en op kosten en organisatie van de klant.

 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend.

Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt.

Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het

beschadigde product.

7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig

aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.3 Tea Trends is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er

sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Tea Trends.

7.4 Als Tea Trends om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen

dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;

- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;

- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

7.6 Overmacht: wanneer wij als gevolg van overmacht, staking, enz ... de overeenkomst niet kunnen nakomen,

behouden wij ons recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

7.7 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Dominica, registratieland van Cubetrix, Inc. bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Doorgaan

GEZOCHT !!!

 
 
 
 
 
Heeft U een goede lokatie voor onze broodautomaat ?Heeft U een goede lokatie voor onze broodautomaat ?
Prijs:  € 75,00

Nieuwe Producten